''

Ngày 22 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 16:16 17/01/2020  

Tuần 3 năm 2020
Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(13/01/2020)

Chào cờ, giao ban, kiểm tra TD sáng CS 1( C Xiêu)

Tổ chức hoạt động giáo dục lớp MG lớn (cô Loan).

Làm lương và các khoản tháng 01 + 02/2020(C Huyền).

Báo cáo bệnh truyền nhiễm qua trạm(C Hoa)

Dự Lễ công bố 2 xã Hồng Tiến, Bình Điền sáp nhập thành  xã Bình Tiến ( C Trinh, C Xiêu)

Kiểm tra vở học BDTX nội dung 2 (C Loan).

Hoàn chỉnh dữ liệu trên cổng TTĐT để gửi báo cáo lên SGD (C Hoa)

Thứ Ba
(14/01/2020)

Xây dựng hoạt động thao giảng MG bé, MG lớn( C Loan)

Làm dự toán kinh phí theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP( C Huyền)

 Đi phòng GD-ĐTchốt số liệu kế hoạch phát triển năm học 2020-2021( C Xiêu, C Hoa)

Đi kiểm tra nhiệm vụ năm học tại trường MN Hương Xuân ( Cô Trinh)

Tổng hợp theo dõi phát triển của trẻ khối mẫu giáo, NT( C Loan, C Xiêu)

Đi kiểm tra nhiệm vụ năm học tại trường MN Hương Xuân ( Cô Trinh)

Thứ Tư
(15/01/2020)

Đi kiểm tra nhiệm vụ năm học tại trường MN Hương Xuân ( C Trinh)

Tham dự tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 tại LĐLĐ Thị

Xã ( C Loan).

Làm báo cáo kiểm kê tài sản nộp PGD ( C Huyền)

Cân đối khẩu phần ăn trên phần mềm ( C Hoa)

Đi kiểm tra nhiệm vụ năm học tại trường MN Hương Xuân ( C Trinh)

Quyết toán thu chi Công đoàn năm 2019( C Huyền)

Thứ Năm
(16/01/2020)

Dự giờ lớp MG lớn 1 ( CBQL)

Làm báo cáo kiểm kê công cụ dụng cụ nộp PGD ( C Huyền)

Tự kiểm tra công tác phòng chống dịch tại trường (C Xiêu, C Hoa)

Giám sát việc thực hiện CSND tại CS 1( C Trinh)

Thực hiện cải tạo môi trường (vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn rau) C Xiêu, C Loan

Thứ Sáu
(17/01/2020)

Dự thao giảng khối mẫu giáo ( CBQL)

Làm hồ sơ bán trú tuần 3 ( C Huyền)

Cân đối khẩu phần ăn trên phần mềm ( C Hoa)

Thực hiện cải tạo môi trường (trang trí sân trường, trồng chăm sóc bồn hoa) ( C Loan, C Xiêu)

Thứ Bảy
(18/01/2020)
Chủ Nhật
(19/01/2020)