''

Ngày 22 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 15:12 17/09/2019  

Trưởng

Họ và tên:  Lưu Thị Hòa
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  luuthihoamnhongtien@gmail.com
Điện thoại:  0978938817
Địa chỉ:  Trường MN Hồng Tiến

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Bí thư chi bộ
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 76